Duszpasterze
Parafia św. Macieja - Bielany
 
Ks. mgr Andrzej Zając P R O B O S Z C Z
urodzony 19.10.1964 roku w Sułkowicach pod Krakowem. Wyświęcony na kapłana w Katedrze na Wawelu 21 maja 1989. Po święceniach skierowany na pierwszą parafię do Milówki, gdzie pracował przez cztery lata. W 1993 roku przeniesiony do parafii Chrystusa króla w Bielsku-Białej Leszczynach. W 1995 roku skierowany na kurs przygotowawczy dla misjonarzy w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Po zakończeniu kursu i praktyce językowej w Irlandii Północnej (Dounganon) oraz w Anglii (Londyn) od stycznia 1997 roku do maja 2003 roku pracował jako misjonarz w Tanzanii w Diecezji Musoma nad jeziorem Wiktorii. Po powrocie z misji skierowany przez Biskupa Ordynariusza do Bielan gdzie od 23 sierpnia 2003 roku przewodzi wspólnocie parafialnej.

 
Ks. mgr Paweł Faruga W I K A R I U S Z
Pochodzi z parafii NMP Królowej Polski w Pogórzu. Wyświęcony na kapłana w katedrze świętego Mikołaja w Bielsku-Białej 25 maja 2019 roku. Po święceniach skierowany do parafii świętego Macieja Apostoła w Bielanach. Katecheta w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łękach. W parafii swoją opieką otacza ministrantów i Wspólnotę

Ks. mgr Tomasz Juraszek WIKARIUSZ
Pochodzi z parafii św. Katarzyny w Cięcinie. Wyświęcony na kapłana prze Bp Tadeusza Rakoczego w katedrze świętego Mikołaja w Bielsku-Białej 1997 roku. Dekretem Bp Romana Pindla w czerwcu 2021 roku zwolniony z obowiązków wikariusza Parafii Świętego Wawrzyńca w Grojcu i mianowany wikariuszem Parafii Macieja Apostoła w Bielanach. Katecheta w Szkole Podstawowej w Bielanach. W parafii troszczy się o Oazę Dzieci Bożych, Oazę Młodzieżową.