Wiadomości
Parafia św. Macieja - Bielany

XXXI PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

Drodzy Bracia i Siostry Diecezji Bielsko-Żywieckiej,

w imieniu Organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w dorocznej Pieszej Pielgrzymce Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę. Można wyruszyć z Andrychowa, Bielska-Białej, Cieszyna, Czechowic-Dziedzic i Oświęcimia, aby 11 sierpnia wspólnie wejść na Jasną Górę. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa: Posłani w pokoju Chrystusa. Szczególnie modlić się będziemy o pokój na Ukrainie i w świecie. Serdecznie zapraszam także mieszkających w Polsce Ukraińców i proszę o przekazanie tego zaproszenia tym z nich, których znacie. Wszystkich uczestników pielgrzymki pragnę powitać 11 sierpnia o godzinie 12:00 na Jasnej Górze, gdzie też będę sprawował Eucharystię w intencji uczestników o godzinie 14:00 (na wałach jasnogórskich).

† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki

Tegoroczna pielgrzymka wyjątkowo wyruszy z Wilamowic, a nie z Hałcnowa, jak było to w latach poprzednich. Pielgrzymowanie rozpocznie się Mszą św. o 8:00 w kościele Przenajświętszej Trójcy w Wilamowicach. W ten sposób także pielgrzymi włączą się w obchody trwającego roku świętego Józefa Bilczewskiego, patrona grupy drugiej, którego rodzinną miejscowością są właśnie Wilamowice. „Czas, który Boża Opatrzność zaplanowała na czas obchodów, okazał się wyjątkowy – myślę szczególnie o trwającej wojnie na Ukrainie. Św. Józef Bilczewski dał się poznać jako niestrudzony orędownik pokoju, patriota, a nade wszystko duszpasterz głębokiej wiary i zatroskania o życie sakramentalne i ewangeliczne swoich wiernych. W tym duchu pragniemy przyzywać jego orędownictwa w naszych potrzebach oraz uczyć się od niego drogi ku świętości” – stwierdził kustosz sanktuarium wilamowickiego ks. prał. Stanisław Morawa.