Test wiedzy o parafii
Parafia św. Macieja - Bielany
Odpowiedzi do prawidłowego rozwiązania testu znajdziesz na tej stronie.

1. Kościół jest budowlą orientowaną czyli zbudowaną wzdłuż:
osi północ-południe
głównej drogi
wód artezyjskich
osi wschód-zachód

2. Z ilu parafii składa się dekanat jawiszowicki?
6
5
4
7

3. W którym roku powstał most na Sole?
1854
1913
1815
1937

4. Kiedy przypada wspomnienie św. Macieja, patrona parafii?
8 czerwca
15 sierpnia
21 marca
14 maja

5. Kiedy odbyła się uroczystość poświęcenia kaplicy na Zasolu?
w styczniu 1997 roku
w maju 2000 roku
w maju 2001 roku
w czerwcu 1999 roku

6. Iloma filarami podparty jest chór?
trzema
dwoma
pięcioma
czterema

7. Z którego roku pochodzi dzwon w wieży?
1928 roku
1410 roku
1872 roku
1513 roku

8. Kto ufundował świątynię w Bielanach?
starościna Zofia Dunin
ks. Antoni Gralewski
biskup Frantisek Piątek

9. Ile okien oświetla nawę świątyni?
9
6
3

10. Obraz cudownego Pana Jezusa w Bielanach został namalowany na płótnie o wymiarach:
200cm x 120cm
180cm x 120cm
140cm x 110cm
180cm x 150cm